Opravy nástaveb a vozidel

Nedílnou součástí poskytovaných služeb jsou i opravy skeletů kabin a opravy chassi nákladních automobilů. Tato služba je nejvíce využívána při generálních opravách a dále u poškození způsobených nehodou.
V případě nehody zákazník pouze nahlásí nehodu příslušné pojišťovně. Další kroky včetně prohlídky poškozeného vozidla likvidátorem a konečného vyúčtování provádí naši pracovníci přímo s pojišťovnou na základě souhlasu zákazníka.